In de oude binnenstad van Amsterdam is bij veel restauratie-aannemers een tekort aan historische bouwmaterialen. En als de materialen er zijn, zijn ze vaak te kostbaar.

Alle uit sloop afkomstig historisch bouwmateriaal uit Amsterdam zal op de Monumentenwerf worden afgeleverd. Zo kan de restauratie of herbouw van monumenten en historische panden in Amsterdam verantwoord en betaalbaar uitgevoerd worden met authentiek materiaal.

www.monumentenwerf.nl