Skip to content

Alle informatie op de website van de Rutte Groep heeft een informatief karakter. Alhoewel de Rutte Groep getracht heeft om deze informatie zo volledig en accuraat mogelijk weer te geven, garandeert de Rutte Groep niet de juistheid, toepasselijkheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie op de website. De Rutte Groep accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is.

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, zonder dat de Rutte Groep voorafgaand schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Alle rechten zijn voorbehouden aan de Rutte Groep

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Rutte Groep

Osdorperweg 588
1067 SZ Amsterdam

Postbus 9587
1006GB Amsterdam

Tel: 020 – 2805950

Back To Top