“Niet te groot voor kleine projecten, niet te klein voor grote projecten”

Onze onderneming bestaat alreeds zo’n 50 jaar en is gevestigd aan de Osdorperweg 588 te Amsterdam. Bij de oprichting kort na de Tweede Wereldoorlog werd gebruik gemaakt van voertuigen die waren overgenomen van de geallieerden.

De groei van het bedrijf zette stevig door toen de vier zoons van de oprichter in de zaak kwamen. Naast het reguliere transporteren kwam er steeds meer vraag vanuit wegenbouwbedrijven om het vervoer te verzorgen en tevens werd er gestart met de verhuur van machines specifiek voor deze sector.

In het jaar 1983 kreeg de Rutte Groep octrooi op het zogenoemde pakketteren. Het bedrijf ontdekte namelijk dat oude tegels op eenvoudige wijze konden worden hergebruikt door ze uit de straat te halen met behulp van een speciaal ontwikkelde machine.

Toen in 1994 de 3e generatie Rutte zich aandiende en deze de benodigde vergunningen inbrachten, ging het bedrijf zich zelf ook toeleggen op de wegenbouw.

Vanaf het jaar 1997 is het onderdeel Rutte Wegenbouw zich ook bezig gaan houden met een nieuwe ontwikkeling, namelijk het aanleggen van ondergrondse afval inzamelingssystemen (O.A.I.S.). In dit specialisme zijn er inmiddels in de grote steden Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag en de Haarlemmermeer alsmede plaatsen in Limburg, de Achterhoek en Zuid-Holland zo’n 30.000 stations geplaatst, waardoor hierin marktleiderschap is verworven.

In de afgelopen periode zijn er nog een aantal activiteiten bijgekomen, waaronder de bouwdivisie en is het bedrijf uitgegroeid tot de Rutte Groep met als werkmaatschappijen Rutte Wegenbouw, Rutte Transport, Rutte Beheer en Rutte Bouw. Deze werkmaatschappijen van de Rutte Groep hebben inmiddels in de regio een goede naam opgebouwd, vooral bij de diverse gemeenten en stadsdelen.