Skip to content

In het kader van integriteit heeft de directie van de Rutte Groep haar beleid grondig laten onderzoeken. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek is het integriteitsbeleid waar mogelijk verbeterd. Middels dit beleid tracht de organisatie zichzelf te allen tijde te verzekeren van het integer handelen van al haar vertegenwoordigers, medewerkers en overige betrokkenen. Op deze pagina is het integriteitsbeleid van de organisatie verder toegelicht, daarnaast kan er melding gedaan worden bij het vermoeden van niet integer handelen bij de vertrouwenspersoon.

Integriteitsverklaring van de directie

De integriteitscode van de Rutte Groep is hier te vinden.

Melding doen van niet integer handelen

Onderdeel van het integriteitsbeleid van de Rutte Groep is de klokkenluidersregeling. Indien u vermoedens heeft van niet integer handelen van vertegenwoordigers, medewerkers of overige betrokkenen van de Rutte Groep dan kunt u hier, eventueel anoniem, melding van maken bij de interne- of externe vertrouwenspersoon. De contactgegevens van de interne- en externe vertrouwenspersoon staan hieronder vermeld:

Intern vertrouwenspersoon

Hans Kerkhoff

H.kerkhoff@ruttegroep.nl

Extern vertrouwenspersoon

Trudy Kwik

Trudy@kwik.eu

Na het doen van de melding van zal het daarvoor geformuleerde proces in de integriteitscode gevolgd worden. De benaderde vertrouwenspersoon zal contactpersoon blijven en eventuele terugkoppeling verzorgen.

Back To Top