Wegenbouwbedrijf J. Rutte krijgt boete van ACM

3 december 2020

De Autoriteit Consument en Markt heeft Wegenbouwbedrijf J. Rutte B.V. een boete opgelegd wegens overtreding van de mededingingsregels. Het gaat om twee aanbestedingen in 2015 waarbij Rutte Wegenbouw voorafgaand aan de inschrijving concurrentiegevoelige informatie heeft uitgewisseld met concurrenten. Die feiten worden door Rutte Wegenbouw niet bestreden en het bedrijf accepteert de opgelegde boete. Aan de opdrachtgever is bovendien schadeloosstelling aangeboden.

Rutte Wegenbouw betreurt de overtreding. Dit handelen is bij Rutte Wegenbouw nooit eerder voorgekomen en de directie heeft in overleg met en op advies van onafhankelijke onderzoekers de bestaande integriteitsregels binnen het bedrijf nog eens doorgelicht op potentiële risico’s; zelfs de schijn van verkeerd handelen mag volgens Rutte Wegenbouw niet ontstaan.

Het onderzoek van de ACM omvatte vele jaren aan administratie, in beslag genomen in april 2019. Rutte Wegenbouw heeft volledige medewerking verleend, verzet zich ook juridisch niet tegen de conclusies en verzocht daarom om een snelle, vereenvoudigde afdoening. De directie ziet dit alles als een zeer ongelukkig incident. Rutte heeft overigens al tijdens het ACM-onderzoek onafhankelijke experts ingeschakeld om de integriteitsregels binnen het bedrijf nog eens onder de loep te nemen en waar nodig aan te scherpen.

 

Contact voor de media:  B. Jochems,  +31 6 29 546 366.