Skip to content
“Niet te groot voor kleine projecten, niet te klein voor grote projecten”

Onze onderneming bestaat alreeds zo’n 50 jaar en is gevestigd aan de Osdorperweg 588 te Amsterdam. Bij de oprichting kort na de Tweede Wereldoorlog werd gebruik gemaakt van voertuigen die overgenomen werden van de geallieerden.
De groei van het bedrijf zette stevig door toen de vier zoons van de oprichter in de zaak kwamen. Naast het reguliere transporteren, kwam er steeds meer vraag vanuit verschillende wegenbouwbedrijven om het vervoer te verzorgen en tevens werd er gestart met de verhuur van machines voor deze sector.
In het jaar 1983 kreeg de Rutte Groep octrooi op het zogenoemde pakketteren. Het bedrijf ontdekte namelijk dat oude tegels op eenvoudige wijze konden worden hergebruikt door ze uit de straat te halen met behulp van een speciaal ontwikkelde machine.
Toen in 1994 de 3e generatie Rutte zich aandiende en deze de benodigde vergunningen inbrachten, heeft het bedrijf zichzelf ook toegelegd op de wegenbouw.

Vanaf het jaar 1997 is het onderdeel Rutte Wegenbouw zich ook bezig gaan houden met een nieuwe ontwikkeling, namelijk het aanleggen van ondergrondse afval inzamelingssystemen (O.A.I.S.). Dit specialisme is er inmiddels in de grote steden zoals Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag en de gemeente Haarlemmermeer, alsmede plaatsen in Limburg, de Achterhoek en Zuid-Holland zo’n 30.000 stations geplaatst, waardoor hierin marktleiderschap is verworven.

Back To Top