Traditioneel beton bestaat uit zand, grind, water en eventuele toeslagstoffen en/of vulstoffen. Deze componenten worden gewonnen uit de natuur, zand en grind uit de bodem (voor een groot deel waterbodem). Zand en grind zijn zogenaamde niet hernieuwbare grondstoffen, bovendien is de winning van deze stoffen in toenemende mate maatschappelijk moeilijk inpasbaar. Daarom is het goed om op een verantwoorde manier om te gaan met deze winningen.

Lees verder op www.rwabv.nl