Skip to content

Sustainable Development Goals

De wereld om ons heen verandert en wij willen voorbij de horizon kijken in onze missie om bij te dragen aan een duurzame en eerlijke planeet. Daarom denken wij bij iedere keuze na vanuit 17 door de VN vastgestelde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).  Deze doelen zijn er voor iedereen, overal ter wereld.

Binnen deze 17 doelen evalueren wij continu waar de Rutte Groep de grootste impact kan maken. Op dit moment sluiten 6 doelen het beste aan bij onze dienstverlening en bedrijfsvoering:

Waardig werk en economische groei

Tussen deze SDG’s zien wij een direct verband. Door te blijven innoveren, groeien en ontwikkelen willen we banen blijven genereren en de vooraanstaande marktpositie van de Nederlandse markt vasthouden en versterken. Hierbij zijn een waardige werkplek en behandeling voor iedereen geen ambitie, maar een voorwaarde.

            Industrie, innovatie & infrastructuur

Verminderde ongelijkheid

Binnen de Rutte Groep is gelijkheid diep geworteld in de bedrijfscultuur. Iedereen krijgt gelijke kansen en ambities worden aangemoedigd, wie ze ook heeft. Het gaat ons om de kwaliteit van je werk en het plezier waarmee je het doet. Meldingen van ongelijke behandelingen hebben hoge prioriteit en worden persoonlijk en direct behandeld.

Tussen de volgende 3 SDG’s zien wij een direct verband. Door te blijven innoveren, groeien en ontwikkelen willen we banen blijven genereren en de vooraanstaande marktpositie van de Nederlandse markt vasthouden en versterken. Hierbij zijn een waardige werkplek en behandeling voor iedereen geen ambitie, maar een voorwaarde.

          Duurzame steden & gemeenschappen

Verantwoorde consumptie en productie

                                                     Klimaatactie

Back To Top