Het bedrijfsbureau verzorgt alle voorbereidingen die nodig zijn voor het starten van een project voor Rutte Wegenbouw. Er wordt een complete werkmap aangemaakt met hierin de juiste bouwtekeningen en werkbeschrijvingen. Tevens worden de benodigde KLIC-meldingen op tijd aangevraagd, zodat tekeningen van kabel- en leidingbeheerders voor de start van het project aanwezig zijn.

Ook wordt er indien wettelijk nodig, een V&G plan uitvoeringsfase gemaakt door de Kamcoördinator. Voorafgaand aan elk project kan deze de uitvoerder tijdens een startwerkvergadering inlichten over de aandachtspunten tijdens uitvoering.

Beheer

Beheer verzorgt alle financiële en administratieve handelingen voor de werkmaatschappijen, zodat deze zich kunnen richten op de uitvoering van projecten.

Design and Construct

De Design & Construct methode betekent dat reeds in een zeer vroeg stadium van het project de aannemer en ontwerper betrokken worden bij het voortraject van een bouwinvestering. Door deze bredere invalshoek en ruimere ervaring bijeen te brengen in het voortraject moet dit leiden tot grote tijdswinst en kostenverlaging (minimalisering meer werk en wijzigingen achteraf). Onze organisatie is zo ingericht dat wij dit kunnen waarmaken, vanaf het allereerste idee tot en met de realisatie.

Design and Construct betekent voor ons het volgende:

  • Inventariseren
  • Ontwerpen
  • Tekenen
  • Bestek schrijven
  • Gedetailleerde raming
  • Realisering voor een vaste prijs